ثبت دفتر

*برای استفاده از این فرم ما به شما مرورگر اینترنت اکسپلورر را پیشنهاد میکنیم*

- قبل از ارسال تقاضای ثبت دفتر جدید لطفا به کارتابل مهندسی خود مراجعه نمایید و ماهیت خود را مشخص نمایید ,سپس با مراجعه به امور مالی سازمان  فیش های واریزی خود را تایید الکترونیکی نمایید
- افرادی که خواهان تاسیس دفتر حقیقی یا حقوقی میباشند میبایست در تعیین ماهیت باید یکی از دو گزینه طراح حقیقی یا سازنده حقیقی را انتخاب نمایند
- تمامی اعضاء دفتر جدید و مسئول دفتر نباید عضو دفتر دیگری باشند.در صورت نیاز از منوی خروج از دفتر در کارتابل دفاتر تقاضا خروج نمایند.
- افرادی که میخواهند عضو دفتر حقیقی یا حقوقی بشوند باید در تعیین ماهیت خود، ماهیت حقیقی یا حقوقی بسته به نوع دفتر اعلام ماهیت نمایند.
- در فرم زیر شماره پروانه مسئول دفتر یا مدیر عامل را به همراه اطلاعات دفتر وارد نمایید سپس کلید تایید را بفشاریدنوع صلاحیت نوع دفتردفاتر در حال ثبت :
در این قسمت میتوانید به صورت الکترونیکی مراحل کاری پرونده دفتر خود را مشاهده نمایید.

1- لیست دفاتری که در انتظار تایید مسئول کمیته دفاتر هستند >>تقاضاهای جدید<<

نام دفتر2- لیست دفاتری که توسط مسئول کمیته دفاتر تایید شده اند

نام دفتر


3 - لیست دفاتری که تقاضای ثبت شرکت آنها تایید مسئول کمیته و تایید مالی شده است

نام دفتر
4 - لیست دفاتری که تقاضای ثبت شرکت آنهاجهت بررسی به مسکن ارسال شده است

نام دفتر
5 - لیست دفاتری که تایید سازمان مسکن شده اند و در انتظار تایید نهایی کمیته دفاتر هستند.
نام دفتر
چاپ فرم گزارش بازدیدهای دوره ای از دفاتر مهندسی:
فرم ورود و خروج
چاپ فرم ورود و خروج
دفاتر ثبت شده از قبل :
لیست دفاتری که تقاضای المثنی.تمدید.ورود و خروج داده اند

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دفاتر :

دفاتر سازنده حقوقی :
1-کپی آخرین تغیرات درج شده در روزنامه رسمی کشور
2-کپی اساس نامه
3- دو قطعه عکس مدیر عامل

5- تکمیل فرم مدارک و مستندات مربوط به امتیازات

دفاتر طراحی حقیقی :
1- 2قطعه عکس مسئول دفتر

3- سند ملکی یا اجاره نامه معتبر مکان دفتر
4- تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه اعضا دفتر

دفاتر سازنده حقیقی :
1- تکمیل فرم مدارک و مستندات مربوط به امتیازات
2- دو قطعه عکس


مدارک مورد نیاز جهت تمدید پروانه دفتر
1-درخواست الکترونیکی تمدید پروانه از کارتابل دفتر
2-اصل پروانه دفتر مهندسی
3-دوقطعه عکس مسئول دفتر
4-سند ملکی یا اجاره نامه معتبر مکان دفتر
5-کپی پروانه اشتغال معتبر اعضا دفتر
6-تکمیل فرم مشارکت نامه و فرم گزارش بازدید
چارت مراحل ثبت دفتر جدید


شماره دفتر
شماره عضویت