ورود به کارتابل الکترونیک
                                                     
 مهندسین عضو سازمان  
شماره عضویت:

                              

 
رمز ورود:

 

 
 

         

 


   از شماره شناسنامه خود بعنوان رمز ورود استفاده نمائید.
   در اولین فرصت ممکن نسبت به تعویض آن اقدام فرمائید.

  در صورتی که رمز عبور شما صحیح باشد مجوز
   ورود به کارتابل به شما داده خواهد شد.

از مرورگر Internet Explorerاستفاده نمائید

 

شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان