راهنمای سایت

این فرم صرفا جهت ثبت نام مهندسان عضو سایر سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور می باشد.مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لطفا برای ثبت نام از کارتابل مهندسی خود اقدام نمایند.
مهندسین جهت ثبت نام ابتدا به قسمت **ثبت مشخصات متقاضیان** رفته و فرم مربوطه را به دقت تکمیل نمایند
در انتها جهت ثبت نام در دوره به لینک *ورود به کارتابل* رفته و وارد کارتابل خود شوید
اخبار واحد آموزش نظام مهندسی استان
ردیف متن خبر
فرم زیر را به دقت تکمیل کرده سپس کلید تایید نهایی را تایید نمایید
نام *
نام خانوادگی *
نام پدر *
کد عضویت * فقط عدد وارد نمایید ،از گذاشتن خط تیره خوداری نمایید
شماره پروانه * XX-XXX-XXXXX   <<= با این فرمت وارد نمایید
گروه تحصیلی
رشته تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
کد ملی * فقط عدد وارد نمایید
شماره شناسنامه
آدرس محل سکونت
شهر یا استان محل سکونت
شماره تماس * فقط عدد وارد نمایید
پایه نظارت
پایه اجرا
پایه طراحی
سوال امنیتی مجموع دو عدد 2+12 چند میشود؟

فرم ورود به کارتابل اعضاء غیر عضو نظام مهندسی استان
شماره پروانه
XX-XXX-XXXXX
رمز عبور
نمایش اطلاعات مهندسین مهمان
شماره پروانه :
             XX-XXX-XXXXX